Połączenie do Exchange Online poprzez PowerShell

Windows PowerShell pozwala nam zarządzać nie tylko serwerami lokalnymi ale również i zdalnymi. Takim zdalnym serwerem jest usługa Exchange Online dostępna m.in. w usłudze Office 365.

Aby podłączyć się do takiego serwera, środowisko z którego się łączymy musi spełniać poniższe parametry:

System operacyjny:

  • Windows 8 or Windows 8.1
  • Windows Server 2012 or Windows Server 2012 R2
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)*
  • Windows Server 2008 R2 SP1*

*Należy zainstalować Microsoft .NET Framework 4.5 oraz Windows Management Framework 3.0 lub Windows Management Framework 4.0

Oprogramowanie:

  • Oczywiście PowerShell

Połączenie do Exchange Online

1. Na komputerze z którego się łączymy uruchamiamy konsolę PowerShell.
2. W konsoli wpisujemy i wywołujemy komendę:

$UserCredential= Get-Credential

W wyświetlonym oknie dialogowym wpisujemy adres e-mail oraz hasło administratora usługi Exchange Online.

3. Następnie należy wpisać polecenie które zdefiniuje połączenie do usługi Exchange Online z wykorzystaniem poświadczeń które wprowadziliśmy.

Po chwili w zmiennej $Session będziemy mieli zdefiniowaną zdalną sesję do usługi Exchange Online.

4. Następnym krokiem jest zaimportowanie tejże sesji do naszej konsoli PowerShell.

Import-PSSession $Session

Po chwili sesja zostanie zaimportowana i będziemy mieli możliwość wykonywania zadań administracyjnych w naszej usłudze Exchange Online. Polecenia PowerShell zostaną zaimportowane w tymczasowym module. Aby wyświetlić możliwe komendy PowerShell musimy użyć polecenia:

Get-Command -Module <Nazwa Modułu>

Aby uzyskać nazwę modułu w jakim przechowywane są tymczasowo polecenia używamy komendy:

Get-Module

image.png

Jak widać w moim przypadku będzie to moduł o nazwie tmp_r4wy1dxk.odg. Tak więc polecenie Get-Command tmp_r4wy1dxk.odg zwróci polecenia do obsługi Exchange Online.

image.png

Na chwilę obecną poleceń jest 509.

Po zakończonych pracach usuwamy sesję:

Remove-PSSession $Session
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin