Archiwa miesięczne: Lipiec R


1
Recently I need to move few production Azure VMs between two virtual networks. Right now is not to simple because we need to remove current VM and redeploy into new vNET with old configuration. When our VM is deployed in Azure Resource Manager (ARM) model, we must edit JSON template. […]

Step by Step: Move Virtual Machine between Virtual Network in ...


1
W ostatnim czasie przyszło mi przenieść kilka maszyn wirtualnych w Microsoft Azure między dwiema sieciami wirtualnymi. W chwili obecnej jedynym sposobem na wykonanie tej czynności jest usunięcie maszyny wirtualnej i jej ponowne utworzenie w docelowej sieci. Sprawa wydaje się być prosta, jeśli jednak nasza maszyna wirtualna utworzona jest w ramach […]

Migracja maszyn wirtualnych w Microsoft Azure między sieciami