cloud


1
W ostatnim czasie przyszło mi przenieść kilka maszyn wirtualnych w Microsoft Azure między dwiema sieciami wirtualnymi. W chwili obecnej jedynym sposobem na wykonanie tej czynności jest usunięcie maszyny wirtualnej i jej ponowne utworzenie w docelowej sieci. Sprawa wydaje się być prosta, jeśli jednak nasza maszyna wirtualna utworzona jest w ramach […]

Migracja maszyn wirtualnych w Microsoft Azure między sieciami